Kerkorgel onderhoud en revisie

Nico & Annick van Duren Orgelmakers / Restaurateurs

Kerkorgels verhuizen en transport

 

In nauwe samenwerking met gecertificeerde verhuisbedrijven komt elk orgel in goede staat in het nieuwe huis terecht. Door het geleverde voorwerk en professionele demontage worden de transportkosten tot een minimum beperkt.

verhuizing 1verhuizing 2Verhuizing 3Verhuizing 4Verhuizing 5oudenbosch 021