Welkom op de website van Nico & Annick van Duren kerkorgel onderhoud

In tijden dat kerkgenootschappen alle zeilen bijzetten om hun kerkgebouw in stand te kunnen houden is helaas het kerkorgel definitief een sluitpost op de begroting geworden.
Door forse kortingen op subsidies worden kerken gedwongen uit eigen middelen het onderhoud en herstel van het orgel te betalen.
Dat vraagt om vakmensen die voor zeer redelijke tarieven hoge kwaliteit kunnen leveren om het pijporgel in stand te houden.
Helaas kiezen besturen nogal eens voor een elektronisch orgel omdat de gedachte leeft dat een pijporgel onbetaalbaar is om het te blijven onderhouden.
Nico en Annick van Duren zijn in staat om elk type pijporgel te onderhouden voor prijzen die de keuze voor aanschaf van een elektronisch orgel snel doet vergeten.
Mocht het betreffende kerkorgel werkelijk te hoge kosten met zich meebrengen voor revisie dan bestaat er altijd nog de mogelijkheid te zoeken naar een goed vervangend pijporgel.
Door kerksluitingen komen er steeds meer orgels vrij die in zeer goede staat verkeren en van sloop kunnen worden gered.

Levensloop

Op zijn 18e jaar begon Nico van Duren zijn loopbaan als leerling orgelmaker bij Gebroeders Vermeulen te Weert. Daarna deed hij 10 jaar ervaring op als restaurateur in het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement te Utrecht.
Daar leerde hij alle facetten voor het goed restaureren van alles soorten pijporgels waaronder draaiorgels, serinetten, salonorgels en kerkdraaiorgels.
In 1993 keerde Nico terug naar de firma gebroeders Vermeulen waar hij vele kerkorgels in alle glorie herstelde.
In 1998 ging het bedrijf over naar Flentrop Orgelbouw waar hij tot 2003 in dienst bleef om daarna, samen met zijn vrouw Annick als zelfstandigen verder te gaan. In 2010 kwam Annick als fulltime kracht in het bedrijf waar zij zowel de administratieve taken als de werkzaamheden op de werkvloer mede vervult.
Vanaf 2003 tot heden restaureerden Annick en Nico mechanische, pneumatische en elektro pneumatische kerkorgels en plaatsten veel orgels over naar andere kerken tegen zeer aantrekkelijke tarieven.

Specialisme
U kunt bij Nico en Annick van Duren terecht voor:

– Onderhoud en stemmen van kerkorgels.
– Overplaatsingen van kerkorgels.
– Restauratie en revisie van mechanische, pneumatische en elektro pneumatische kerkorgels. 

Foto’s op deze webpagina zijn van : Piet Bron, Jan van Roon, Michiel van ’t Einde, Jochem Baas, Wim van der Ros,  Anton Bogaarts en Geert Verhallen.